Bozyel Stukadoors

Stukadoor / Schilder

Privacyverklaring

"Bozyel Stukadoors", is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

"Bozyel Stukadoors" - Stukadoor / Schilder
Waddinxveen
Kvk: 69919925
www.bozyel-stukadoors.nl

A. Bozyel is de Functionaris Gegevensbescherming van "Bozyel Stukadoors" en is te bereiken via:
Telefoon: 06 4810 5856
E-mail: info@bozyel-stukadoors.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

"Bozyel Stukadoors" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt door ons te bellen en/of e-mailen. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zouden kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

"Bozyel Stukadoors" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen (persoons)gegevens van onze websitebezoekers. Wij vragen geen (persoons)gegevens op via een contactformulier. Wij vragen uitsluitend (persoons)gegevens via e-mail om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens zonder toestemming verzamelen, neem dan contact met ons op via info@bozyel-stukadoors.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

"Bozyel Stukadoors" gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Adresboek mobiel (Google)
 • ING Banking
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

"Bozyel Stukadoors" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Adres > Bewaartermijn: tot opzegging, na opzegging maximaal 1 jaar. Als blijkt dat er na een jaar geen contact meer is opgenomen worden de NAW gegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden

"Bozyel Stukadoors" verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. "Bozyel Stukadoors" blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

"Bozyel Stukadoors" gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hewft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door "Bozyel Stukadoors" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bozyel-stukadoors.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

"Bozyel Stukadoors" wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

"Bozyel Stukadoors" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bozyel-stukadoors.nl

Website

Deze website maakt gebruik van de HTML5 UP Miniport template. Zie ook onze Copyrights pagina.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt : december 2021